الگوهایی که بیشتر از همه به آن‌ها پیوند داده شده‌است

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش حداکثر ۴۷ نتیجه در پایین، آغاز از شماره ۱.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. الگو:Fmbox‎‏ (در ۳۴ صفحه استفاده شده‌است)
 2. الگو:Documentation/end box‎‏ (در ۳۱ صفحه استفاده شده‌است)
 3. الگو:Documentation/start box‎‏ (در ۳۱ صفحه استفاده شده‌است)
 4. الگو:Documentation/start box2‎‏ (در ۳۰ صفحه استفاده شده‌است)
 5. الگو:Documentation/template page‎‏ (در ۳۰ صفحه استفاده شده‌است)
 6. الگو:Documentation/docspace‎‏ (در ۳۰ صفحه استفاده شده‌است)
 7. الگو:Documentation/end box2‎‏ (در ۳۰ صفحه استفاده شده‌است)
 8. الگو:Template other‎‏ (در ۳۰ صفحه استفاده شده‌است)
 9. الگو:Documentation‎‏ (در ۲۹ صفحه استفاده شده‌است)
 10. الگو:Pp-meta‎‏ (در ۱۳ صفحه استفاده شده‌است)
 11. الگو:Pp-template‎‏ (در ۱۳ صفحه استفاده شده‌است)
 12. الگو:Tl‎‏ (در ۵ صفحه استفاده شده‌است)
 13. الگو:Infobox/row‎‏ (در ۵ صفحه استفاده شده‌است)
 14. الگو:Documentation subpage‎‏ (در ۴ صفحه استفاده شده‌است)
 15. الگو:Infobox‎‏ (در ۴ صفحه استفاده شده‌است)
 16. الگو:Purge‎‏ (در ۴ صفحه استفاده شده‌است)
 17. الگو:Infobox software‎‏ (در ۴ صفحه استفاده شده‌است)
 18. الگو:Time ago/core‎‏ (در ۳ صفحه استفاده شده‌است)
 19. الگو:Mac Note Box‎‏ (در ۳ صفحه استفاده شده‌است)
 20. الگو:Time ago‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 21. الگو:Para‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 22. الگو:UF-hcal‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 23. الگو:FULLBOOKNAME‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 24. الگو:-‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 25. الگو:BOOKNAME‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 26. الگو:Start date‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 27. الگو:Lts‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 28. الگو:Start date and age‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 29. الگو:MONTHNAME‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 30. الگو:MONTHNUMBER‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 31. الگو:Subjects‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 32. الگو:Mbox‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 33. الگو:Nowrap‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 34. الگو:Pp-book-cover‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 35. الگو:Info‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 36. الگو:Alphabetical‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 37. الگو:Saved book/doc‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 38. الگو:Stage short‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 39. الگو:Documentation, template‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 40. الگو:Infobox software/doc‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 41. الگو:Stages‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 42. الگو:Documentation/core‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 43. الگو:Documentation/core/doc‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 44. الگو:Status‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 45. الگو:Mac Compatibility Box‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 46. الگو:Template doc‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 47. الگو:Mac Trick Box‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)